1. Home
  2. /
  3. Oferta
  4. /
  5. Optymalizacja Kosztów PFRON
  6. /
  7. Projekty Optymalizacji Kosztów PFRON

Projekty Optymalizacji Kosztów PFRON

W obliczu dynamicznych zmian w zakresie PFRON jakie zachodzą na przełomie kilku ostatnich lat coraz więcej firm korzysta z możliwości obniżenia obowiązkowych wpłat na PFRON we własnym zakresie.

Wdrożenie takich rozwiązań pozwala na całkowite zwolnienie z obowiązkowych kar na PFRON co więcej, daje możliwość pozyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników posiadających stwierdzoną niepełnosprawność.

Na przełomie kilku ostatnich lat z sukcesem wdrożyliśmy takie rozwiązania u wielu Klientów o różnej strukturze zatrudnienia i specyfice Firmy.