Audyt Czystości

Ocena obecnego stanu jakości usług w zakresie utrzymania czystości to klucz do rozpoczęcia prac nad ich optymalizacją.

Identyfikacja problemów i słabych stron dają możliwość usprawnienia całego procesu a wnikliwa analiza ponoszonych kosztów pozwala na wdrożenie innych, bardziej optymalnych rozwiązań.