1. Home
  2. /
  3. Oferta
  4. /
  5. Optymalizacje Kosztów Utrzymania Czystości
  6. /
  7. Opracowywanie Kosztorysów i Analiz Finansowych...

Opracowywanie Kosztorysów i Analiz Finansowych

w zakresie usług utrzymania czystości

Dobre rozplanowanie budżetu usług do podstawa wszystkich realizacji. Nasze wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie gwarantuje naszym Klientom dobranie optymalnej ceny przy najwyższej jakości usługi.

Od kilku lat z powodzeniem wdrażamy projekty optymalizacji kosztów sprzątania w oparciu o system rozliczania wykonanych usług o faktycznie ponoszone koszty przy minimalizacji ryzyka biznesowego po obu stronach Klient – Wykonawca.

W swoim portfolio posiadamy szerokie grono zadowolonych Klientów z tak wdrożonych systemów wykonywania usług menedżerowania powierzchniami płaskimi.