Optymalizacja Kosztów "PFRON" "Pracownik bez ręki – pracuje jakby miał 10 rąk" "Pracownik niesłyszący – słyszy czego uszy nie słyszą" "Pracownik na wózku – ma motorek w ... mózgu" "Pracownik niewidomy – widzi na przestrzał" Optymalizacja Kosztów "PFRON" "Pracownik bez ręki – pracuje jakby miał 10 rąk" "Pracownik niesłyszący – słyszy czego uszy nie słyszą" "Pracownik na wózku – ma motorek w ... mózgu" "Pracownik niewidomy – widzi na przestrzał"