Optymalizacja Kosztów "PFRON" "Pracownik bez ręki – pracuje jakby miał 10 rąk" "Pracownik niesłyszący – słyszy czego uszy nie słyszą" "Pracownik na wózku – ma motorek w ... mózgu" "Pracownik niewidomy – widzi na przestrzał" kliknij Optymalizacja Kosztów "PFRON" "Pracownik bez ręki – pracuje jakby miał 10 rąk" "Pracownik niesłyszący – słyszy czego uszy nie słyszą" "Pracownik na wózku – ma motorek w ... mózgu" "Pracownik niewidomy – widzi na przestrzał" kliknij
  1. Home
  2. /
  3. Oferta
  4. /
  5. Optymalizacja Kosztów PFRON

Optymalizacja Kosztów PFRON

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Dlatego do obliczenia wpłat na PFRON w danym okresie przyjmuje się ww. kwotę.” *

*Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) – art. 2 pkt 4 oraz art. 21 ust. 1.

To tylko brzmi tak zawile – Dla nas to codzienność w działaniu …